Lyftbågen - designade hjälpmedel i ditt hem

Lyftbågen Sverige skapar funktionella och designade hjälpmedel för ditt hem. Vi förstår vikten av ett hemtrevligt liv och därför ligger vårt fokus på smarta lösningar med god kvalitet och snygg design.

Innovation

Carl-Gustaf Fresk, som designat Lyftbågen, är en kreativ innovatör med utgångspunkt från egna och andras erfarenheter om funktionshindrades behov. Carl-Gustaf Fresk har under 1990-talet haft en karriär inom kappsegling på elitnivå. Idag använder Carl-Gustaf sig av sina erfarenheter i sin nuvarande roll som innovatör av tekniska lösningar för funktionshindrade inom såväl extremsport som vardagshjälpmedel. Där andra ser hinder ser han möjligheter och lösningar.

Lyftbågen har utvecklats med stöd av Stiftelsen Promobilia och Hjälpmedelsinstitutet samt DS Innovation, en del av Stockholms Läns Landstings utvecklings- och innovationsorganisation.


Design 

Vi på Lyftbågen vill att våra hjälpmedel inte ska framstår som mer än en möbel. Designen ska präglas av diskretion och kvalitet som skapar hemkänsla, inte sjukhuskänsla. Vi tror att ett hjälpmedel som knappt märks är det bästa hjälpmedlet.

Kontakt

E-postadress: info@lyftbagen.se

Adress: Kungsvägen 1D, 18279 Stocksund

Telefon: 073 980 69 59